Nyheter

Vurder utbytte i 2021!

Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet.

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 prosent i 2021 til 35,2 prosent i 2022. Dette er en skattebyrde som særlig vil merkes for eierne av mange små og mellomstore virksomheter, og som kommer på toppen av økt formuesskatt.

Det kan ikke utelukkes ytterligere endringer gjennom den etterfølgende lovbehandling i Stortinget, men trolig vil økningen bli stående slik den er foreslått. Beregninger viser at for hver million kroner som vedtas i utbytte i 2021 , er det isolert sett 35.200 kroner å spare i skatt fremfor å vedta utbytte i 2022.

Hovedregelen er at utbytte skattemessig anses som utdelt på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning. Så lenge utbyttet er besluttet og vedtatt i 2021, skal det også tidfestes i 2021.Hvorvidt selve utbetalingen av utbyttet skjer før eller etter nyttår har ikke betydning for den skattemessige tidfestingen.

Personvern

Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

Hopp rett ned til innholdet