Nyheter

Nye (strengere) krav til arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 strammes kravene til arbeidsavtaler inn for å gi arbeidstakere mer forutsigbarhet når det kommer til rettigheter, goder og arbeidsvilkår. Innstrammingene går blant annet ut på at nye arbeidsavtaler nå skal inneholde:

  • Opplysninger om alt betalt fravær
  • Fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet
  • Ordninger for vaktendringer
  • Opplysninger om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere

I tillegg blir det kortere frister for når en arbeidsavtale skal være på plass:

  • For nye arbeidsforhold skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest innen syv dager
  • For løpende arbeidsforhold skal arbeidsavtale oppdateres i tråd med nye krav dersom arbeidstaker ber om det. Arbeidsgiver må da sørge for at oppdatert arbeidsavtale foreligger snarest og senest to måneder etter at forespørselen er mottatt
  • Eventuelle endringer i arbeidsforholdet etter 1. juli 2024 skal inn i arbeidsavtalen senest den dagen endringen trer i kraft

Listen er ikke uttømmende, det er flere innstramminger som er vedtatt, blant annet endring i varigheten av prøvetid for midlertidig ansettelse. Dersom du bruker en mal på arbeidsavtale, kan det være lurt å oppdatere denne. Husk også på at vi kan bistå med dette arbeidet dersom du vil forsikre deg om at arbeidsavtalen oppfyller både eksisterende og nye krav. Det er viktig å utforme arbeidsavtalen slik at den blir så klar og tydelig som mulig, samtidig skal man passe på å ikke begrense arbeidsgivers styringsrett.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand.

Kilder: Finans Norge, KS Advokatene

Personvern

Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

Hopp rett ned til innholdet