Nyheter

Flere kan fravelge revisjon fra 1. mai!

Oppdatering 13.04.2023: tidligere ble det opplyst at virkningstidspunktet gjelder for avleggelse av årsregnskap 2022. Brønnøysundregistrene har nå gjort en ny vurdering av virkningstidspunkt for de nye terskelverdiene og konkludert med følgende:

I 2023 vil man vurdere regnskapstallene for årsregnskapet for 2022, basert på terskelverdiene som gjaldt per 31.12.2022 (verdiene oppgitt i parentes under). De nye terskelverdiene vil først kunne benyttes i 2024, ved avleggelse av årsregnskapet for 2023.

Fra 1. mai øker terskelverdiene for revisjon av regnskap. Følgende verdier gjelder da:

   • Driftsinntekter over 7 millioner kroner (tidligere 6 millioner)

   • Balansesum over 27 millioner kroner (tidligere 23 million)

   • Mer enn 10 årsverk (uendret)

  Overstiger ditt selskap en av terskelverdiene ved avleggelse av årsregnskapet for 2023, trer revisjonsplikten inn og årsregnskapet for 2024 blir da revisjonspliktig.

  Justeringen kommer ikke bare som følge av inflasjon, men det store hoppet i terskelverdi på balansesum gjøres for å lette byrden på små selskaper som blir revisjonspliktig utelukkende på bakgrunn av høy balansesum. Dette er gode nyheter og det kan være mange penger spart for selskap som har anledning til å fravelge revisjon.

  Ikke nøl – ta kontakt med din regnskapsrådgiver for å fravelge revisjon!

  Personvern

  Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
  Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

  Hopp rett ned til innholdet