Rådgivning

Vi jobber ikke bare med tall

Vi jobber med mennesker og for gode resultater. Vi tilbyr rådgivning for at du skal drive trygt og mest mulig lønnsomt.

EVER har som målsetting å være en sparringspartner i hele syklusen fra et aksjeselskap stiftes til drift, til bistand rundt nedleggelse/avvikling av selskapet. Vi har bredt spekter av kompetanse innenfor ulike fagfelt.

Holding struktur: Vi planlegger sammen med kunde hvordan man får aksjeselskapet over i holdingstruktur. Vi bidrar også i arbeidet med å få selskapet omdannet fra ENK og eller DA til aksjeselskap.

Selskapsetablering: Vi bidrar med å stifte selskaper i de ulike selskapsformer. Det være seg aksjeselskap, enkeltmansforetak, DA eller lag/forening/stiftelse. Vi bidrar også med
utforming av eventuell aksjonæravtale.

Kapitalendring: Vi bidrar med alt av formaliteter rundt kapitalnedsettelse, kapitaløkning, andre endringer.

Vi bistår i hele prosessen rundt skatte- og avgiftsrådgiving. Eksempler er justeringsforpliktelser, uttaks moms, fordeling moms, skatteplanlegging mv.

Finansiering bank/leasing: Vi bistår i prosessen med finansiering etter kundens behov. Vi bistår i hele prosessen, eller i deler av prosessen etter avtale.

Innovasjon Norge/skattefunn: Det finnes store muligheter til å skatte støtte fra offentlige institusjoner. Vi utarbeider gjerne lånesøknader for deg opp mot skattefunn, innovasjon Norge osv.

Andre støtteordninger: Vi bistår våre kunder i utarbeidelse kommunale støtteordninger, kompensasjonsordning mv.

Leieavtaler: Vi har høy kompetanse på eiendomsforvaltning. Dette gir våre kunder stor trygget i forbindelse med inngåelse og utforming av leiekontrakter. Ever anbefaler på det sterkeste å ta kontakt for en evaluering før man signerer ny leieavtale.

Kontrakter: Vi bidrar med utforming av alle slags kontrakter. Det være seg kontrakter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, driftsmidler osv.

Våre ansatte bidrar i budsjett- og rapporteringsprosessen. Vi utarbeider drift, investerings- og likviditetsbudsjett for våre kunder. Vårt mål er også at de økonomiske rapportene skal bli et nyttig verktøy i driften av selskapet.

Due Diliigence: EVER bistår i hele oppkjøpsprosessen. Vi har bistått våre kunder i due dilligence prosesser vedrørende oppkjøp av eiendomsselskaper og selskaper innenfor andre bransjer. Det er mange fallgruver å gå i. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å gjøre en grundig jobb før man gjør et oppkjøp.

Verdivurdering: EVER foretar enkle verdivurderinger. Disse kan utarbeides både for kjøper og selger.

Vi har høy kompetanse innenfor lønnsområdet. Dette gjelder alt av innenfor lønn, sykepenger, feriepenger osv. Vi bidrar også med uforming arbeidsavtaler, bistand i permitterings- og oppsigelsesprosesser mv.

EVER har et eget team som er spesialister på forretningsførsel for borettslag, og sameier og andre eiendomsselskaper. Vi bistår i hele prosessen for disse selskapene, alt fra budsjettering, bistand drift, deltakelse generalforsamling/årsmøter/styremøter, utarbeidelse
skattemelding, megleropplysninger mv. Ikke minst er vi en dyktig sparringspartner og støttespiller for styret.

Vi utarbeider alt av formaliteter for våre kunder. Eksempler på dette er aksjebok, sluttseddel, SSB-statistikker osv.

Rådgivning

Vi jobber ikke bare med tall! Vi jobber med mennesker og for gode resultater. Vi tilbyr rådgivning for at du skal drive trygt og mest mulig lønnsomt.

Ever har som målsetting å være en sparringspartner i hele syklusen fra et aksjeselskap stiftes
til drift, til bistand rundt nedleggelse/avvikling av selskapet. Vi har bredt spekter av
kompetanse innenfor ulike fagfelt.

Holding struktur: Vi planlegger sammen med kunde hvordan man får aksjeselskapet over i
holding struktur. Vi bidrar også i arbeidet med å få selskapet omdannet fra Enk og eller DA til
aksjeselskap.

Selskapsetablering: Vi bidrar med å stifte selskaper i de ulike selskapsformer. Det være seg aksjeselskap, enkeltmansforetak, DA eller lag/forening/stiftelse. Vi bidrar også med
utforming av eventuell aksjonæravtale.

Egenkapitaltransasksjoner: Vi bidrar med alt av formaliteter rundt kapitalnedsettelse, kapital
økning, andre endringer.

Vi bistår i hele prosessen rundt skatte- og avgiftsrådgiving. Eksempler er justeringsforpliktelser, uttaks moms, fordeling moms, skatteplanlegging mv.

Finansiering bank/leasing: Vi bistår i prosessen med finansiering etter kundens behov. Vi bistår i hele prosessen, eller i deler av prosessen etter avtale.

Innovasjon Norge/skattefunn: Det finnes store muligheter til å skatte støtte fra offentlige institusjoner. Vi utarbeider gjerne lånesøknader for deg opp mot skattefunn, innovasjon Norge osv.

Andre støtteordninger: Vi bistår våre kunder i utarbeidelse kommunale støtteordninger, kompensasjonsordning mv.

Leieavtaler: Vi har høy kompetanse på eiendomsforvaltning. Dette gir våre kunder stor trygget i
forbindelse med inngåelse og utforming av leiekontrakter. Ever anbefaler på det sterkeste å ta kontakt for en evaluering før man signerer ny leieavtale.

Kontrakter: Vi bidrar med utforming av alle slags kontrakter. Det være seg kontrakter i fobindelse med kjøp og salg av eiendom, driftsmidler osv.

Våre ansatte bidrar i budsjett- og rapporteringsprosessen. Vi utarbeider drift, investerings-
og likviditetsbudsjett for våre kunder. Vårt mål er også at de økonomiske rapportene skal bli
et nyttig verktøy i driften av selskapet.

Due Diliigence: Ever bistår i hele oppkjøpsprosessen. Vi har bistått våre kunder i due dilligence prosesser vedrørende oppkjøp av eiendomsselskaper og selskaper innenfor andre
bransjer. Det er mange fallgruver å gå i. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å gjøre en
grundig jobb før man gjør et oppkjøp.

Verdivurdering: Ever foretar enkle verdivurderinger. Disse kan utarbeides både for kjøper og selger.

Vi har høy kompetanse innenfor lønnsområdet. Dette gjelder alt av innenfor lønn, sykepenger, feriepenger osv. Vi bidrar også med uforming arbeidsavtaler, bistand i permitterings- og oppsigelsesprosesser mv.

Ever har et eget team som er spesialister på forretningsførsel for borettslag, og sameier og
andre eiendomsselskaper. Vi bistår i hele prosessen for disse selskapene, alt fra
budsjettering, bistand drift, deltakelse generalforsamling/årsmøter/styremøter, utarbeidelse
skattemelding, megleropplysninger mv. Ikke minst er vi en dyktig sparringspartner og
støttespiller for styret.

Vi utarbeider alt av formaliteter for våre kunder. Eksempler på dette er aksjebok, sluttseddel,
SSB-statistikker osv.

Personvern

Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

Hopp rett ned til innholdet