Nyheter

Kommer ditt selskap inn under reglene for ambulerende virksomhet?

Dersom selskapet ditt kommer inn under reglene for ambulerende virksomhet, så kan det være penger å spare på arbeidsgiveravgiften.

Ambulerende virksomhet er virksomhet som på grunn av sin art eller organisering også kan eller må utføres på andre steder enn der foretaket er registrert, f.eks. transportvirksomhet, bygg- og anleggsvirksomhet, konsulentvirksomhet og arbeidsutleie. Unntaket kommer også til anvendelse på såkalt fjernarbeid, dvs. arbeid som ikke må utføres på et bestemt sted, f.eks. arbeid fra hjemmekontor.


For å komme inn under reglene for ambulerende virksomhet, så er det noen kriterier som må være oppfylt;

  • Selskapet må ha ansatte som arbeider utenfor virksomhetens soneplassering for arbeidsgiveravgift (dvs den ansatte ambulerer)
  • Det ikke foreligger krav til registrering av underenhet
  • Hoveddelen av arbeidet til den ansatte i løpet av en kalendermåned må utføres i en annen sone enn der virksomheten er registrert


Her er eksempel på noen typer virksomheter som er unntatt fra plikten til å registrere underenhet;

  • Bygge- og anleggsvirksomhet. 
  • Transportvirksomhet, skogdrift og annen virksomhet av ambulerende karakter, jf. bygge- og anleggsvirksomhet.
  • Filialer/servicekontorer, for f.eks. forsikringsselskaper, som kun har åpent 1 – 2 dager i uka.
  • Hjemmekontor.
  • Selgere med bosted på annen adresse enn hovedkontoret, og som ikke har fast kontor.
  • Utleie av eiendom med ambulerende ansatte. Hvis det er fast ansatte på hver eiendom/bygg, registreres én bedrift for hver eiendom/bygg.


Link til Skatteetaten sine sider for «Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2022».

Personvern

Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

Hopp rett ned til innholdet