Nyheter

Inflasjon – kort fortalt

Norges Bank har et mål om en viss inflasjon i pengepolitikken og at de bruker styringsrenten som verktøy for å nå dette målet. Inflasjon er vedvarende vekst i prisnivået.

Årsaken til at vi har et inflasjonsmål er å sørge for en stabil prisøkning. Høy inflasjon betyr høy prisstigning og det kan skape usikkerhet og dårligere kjøpekraft for både forbrukere og bedrifter om prisstigningen kommer ut av kontroll. 

Norges bank bruker Konsumprisindeksen (KPI) til å måle inflasjonen i Norge. KPI viser endringen i priser på varer og tjenester som norske husholdninger handler. 

Hva har skjedd hittil i 2022

2022 har så langt vært preget av uro i Europa, høye strømpriser, markant økte priser på drivstoff og mat og økninger i styringsrenten. Endringen i KPI var fra 2021 til 2022  på enorme 5,3%. Inflasjonsmålet til Norges Bank er nær 2% over tid, men det er vanskelig (også for Norges Bank) å spå framtiden, spesielt i en tid preget av usikkerhet og store svingninger i økonomien.

Hva betyr dette for din bedrift?  

Det er i første omgang veldig viktig at alle bedrifter vurderer sin egen prismatrise. De aller fleste kostnadene vil økes med ca 5%, derfor er det nødvendig at bedriftene henger med på inflasjonen og endrer sin prismatrise tilsvarende. 

Gjør man ikke dette årlig, vil det være ekstremt vanskelig å øke 3 år med prisøkning på en gang – kontra å gjøre dette hvert år.

Vurder dette også i kontraksigneringer. Sikring råvarepris og at kontraktene tar høyde for ekstrem inflasjon er punkter som kan redde din bedrift.

Vær oppmerksom på økte kostnader i forbindelse med økt inflasjon. Dette medfører også mangel på råvarer som kan forsinke prosessene i din bedrift.

Kilder: SSB og Norges Bank

Personvern

Vi måler kun trafikk på denne nettsiden.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du dette.

Hopp rett ned til innholdet