Aktuelt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgifts registrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen.
Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

NB: Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Merverdiavgift på varekjøp fra utlandet (importmoms):
All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.

Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

Dette blir som før:

• Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

• For virksomheter som ikke er mva-registrert, og privatpersoner, skal innførselsmerverdiavgift som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

Nytt: Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Merk at du må bruke tolldeklarasjonen, ikke varefaktura.
Endringer:
• Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017.

• Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

• Ever AS ivaretar de systemmessige endringer i innførselsmerverdiavgift via våre systemleverandører.