Viktig melding til daglig leder/personalansvarlig

Lønnsområdet - endringer fra 2018 og annet aktuelt

Det å fylle ut en korrekt reiseregning kan være en utfordring – og enklere ble det ikke etter endringene som ble innført fra og med i år. Disse endringene medfører større ansvar for – og krav til, at de som skal godkjenne reiseregningene før utbetaling, har satt seg godt nok inn i gjeldende regelverk.

Noen oppsummerende punkter:

1. Skattedirektoratets forskuddssatser (trekkfrie satser) for diett med overnatting er differensiert fra Statens satser – dette medfører at en andel av dietten ved overnatting avlønnet etter statens satser nå blir trekkpliktig (skattepliktig).  Det er fremdeles også differensiert ved km-godtgjørelser.
2. Vilkårene for utbetaling av trekkfri dagdiett tilsier at ved reiser uten overnatting må det gjøres en vurdering på om den ansatte faktisk har merkostnader til kost og dermed krav på trekkfri diett eller ikke.
3. Diett for overnatting privat eller på hybel/brakke m/kokemuligheter ved pendleropphold er trekkpliktig i sin helhet.

Statens satser er ikke endret ennå, så inntil videre gjelder satsene for år 2017 også i 2018.

Vær oppmerksom på at det som oftest er regulert i arbeidsavtaler med ansatte, hvorvidt statens satser eller skattedirektoratets satser skal legges til grunn.

Nyttige linker som anbefales lest:

Artikkel fra Regnskap Norge som beskriver endringene ytterligere.

Artikkel fra Sticos vedrørende ny sats for diett ved overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Oversikt over Skattedirektoratets forskuddssatser gjeldende fra og med 01.01.2018.

Kontroll av reiseregninger er et tidkrevende arbeidsområde for regnskapsføreren dersom kunden ikke har gjort seg godt nok kjent med de regler og formalkrav som gjelder.
Én måte å redusere tidsforbruket på kan være å benytte seg av et reiseregningsprogram eller en reiseregningsmal som til enhver tid er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk. Det finnes flere tilbydere på markedet.

Ta gjerne kontakt med lønnsmedarbeider eller saksbehandler hos Ever for en prat rundt temaene i denne artikkelen.

Det sentrale er at du har tilstrekkelig kompetanse og oversikt over regelverket, slik at du er trygg på at du og dine ansatte fyller ut reiseregningen på en korrekt måte.

Det er for øvrig antydet at Skatteetaten i fremtiden vil rette mer fokus på kontroll av denne delen av lønnsinnberetningen.