Høstens frister for registrering av endringer i Foretaksregisteret

For foretak som har planer om omorganisering, kapitalnedsettelse eller avvikling, begynner det å bli knapt med tid hvis dette skal registreres innen årsskiftet. Les mer hos Regnskap Norge:

https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/dette-er-fristene-for-registrering-i-foretaksregisteret/