Lønnsomhet

Mange ledere er veldig operative i den daglige driften. Det blir derfor liten tid til å se på egen forretningsdrift og forbedringspotensial. Det er viktig å få hjelp til å kunne se om det finnes nye forretningsmuligheter eller muligheter for kostnadsbesparelser basert på nøkkeltallsanalyser. Vi hjelper deg til å se bedriftens liv fra et litt annet synspunkt. Vi har lang erfaring med rådgivning og er en god sparringspartner.

Selskapsetablering

fra kr. 1 500

Ulike hensyn burde gjøres før man velger selskapsform. Sammen med deg gjør vi vurderinger av virksomhetens omfang, dets risiko og fremtidige planer. Dette kan være ett viktig bidrag til ditt valg av selskapet organisasjonsform. Videre kan vi behjelpe med stiftelsesmøte, utfylling av protokoller, vedtekter og stiftelsespapirer. Vi registrerer virksomheter elektronisk raskt, trygt og enkelt for deg.

Søknad Innovasjon Norge

— Fra ide til virksomhet

Har du en ide, konsept eller forretningsmulighet som er ny? Eller en produksjonsmetode som involverer nye elementer? Vi hjelper deg å kartlegge ditt behov enten det er behov for ekstern kompetanse, kapital eller samarbeidspartnere. Vi formaliserer forretningsplan, søknad og finner kontaktperson hos Innovasjon Norge.

Møte

Vi kan delta og avholde møter i våre lokaler. Dette kan for eksempel være styremøter, generalforsamling, presentasjoner, stiftelsesmøter og avviklings- møter.