Offentlige frister 2020

Last ned vår kalender

2020 Januar

 • 06.A-melding

 • 15.Betalingsfrist skattetrekk/arbeidsgiveravgift

 • 31.Aksjonærregisteroppgave

2020 Februar

 • 03.Årsoppgave til arbeidstaker

 • 05.A-melding

 • 10. Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave

 • 17.Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere. Innsending av skjema «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.»

2020 Mars

 • 05.A-melding

 • 10.Mva.-melding for årstermin

 • 16.Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

2020 April

 • 06.A-melding

 • 14. Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift primærnæring. Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave

 • 15.Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattyter

 • 30.Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

2020 Mai

 • 05.A-melding

 • 15.Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

2020 Juni

 • 02. Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende. Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 • 05.A-melding

 • 10.Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave

 • 30.Fastsetting årsregnskap/årsberetning

2020 Juli

 • 06.A-melding

 • 15.Betalingsfrist skattetrekk/arbeidsgiveravgift

 • 31.Innsending årsregnskap/årsberetning.

2020 August

 • 05.A-melding

 • 31.Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave

2020 September

 • 01.Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

 • 07.A-melding

 • 15.Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

2020 Oktober

 • 07.A-melding

 • 12.Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave

2020 November

 • 05.A-melding

 • 16.Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

2020 Desember

 • 07.A-melding

 • 10.Oppgave og betalingsfrist merverdiavgift. Kompensasjonsoppgave