Ajourhold ansatteopplysninger OTP - en generell påminnelse

Alle foretak med ansatte (gitt visse kriterier) har plikt til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Små foretak har normalt ordning om innskuddsbasert pensjon ihht Otp-loven.

I forbindelse med dette er det som oftest tegnet en løpende avtale med forsikringsselskap.  Her kan arbeidsgiver benytte en nettportal som inneholder opplysninger registrert hos forsikringsselskapet med oversikt over alle ansatte og opplysninger rundt lønn/arbeidsforhold.

 

Det er viktig at disse ansatteopplysningene blir ajourholdt så ofte som nødvendig. Typisk ved nyansettelser, fratredener og endringer i lønnsnivå og stillingsbrøker. Hvis det ikke foretas ajourhold, kan konsekvensen bli at det betales feil pensjonspremie for arbeidstakerne.

Vi anbefaler å legge opp en fast rutine rundt løpende ajourhold. Er du usikker, ta gjerne kontakt med lønnsmedarbeider hos Ever, eller ditt forsikringsselskap.