Bodø

Beate Fossem
Beate Fossem
Regnskapsfører
Bente Aasegg
Bente Aasegg
Regnskapsfører
Benthe Rasmussen
Benthe Rasmussen
Regnskapsfører
Birgit Johansen
Birgit Johansen
Regnskapsfører
Bjørg Johnsen
Bjørg Johnsen
Regnskapsfører
Frank-Arne Rasmussen
Frank-Arne Rasmussen
Rådgiver/autorisert regnskapsfører
Jonas Engen Knedal
Jonas Engen Knedal
Rådgiver
Karl Bjerknesli
Karl Bjerknesli
Autorisert Regnskapsfører
Ketil Pedersen
Ketil Pedersen
Autorisert regnskapsfører
Kjell Åge Hafne
Kjell Åge Hafne
Autorisert regnskapsfører
Kristin Stjern
Kristin Stjern
Administrasjonssekretær
Lars Moe
Lars Moe
Daglig leder
Marianne Nyheim
Marianne Nyheim
Regnskapsfører
Rolf Anders Skog
Rolf Anders Skog
IT ansvarlig
Ronny Røkenes
Ronny Røkenes
Autorisert regnskapsfører
Siri Frantzen
Siri Frantzen
Regnskapsfører
Stig Haraldsen
Stig Haraldsen
Regnskapsfører
Tove Arntsen
Tove Arntsen
Regnskapsfører
Lena Johansen Høyvang
Lena Johansen Høyvang
Rådgiver/regnskapsfører
Håkon Engelund
Håkon Engelund
Rådgiver/regnskapsfører
Edel Bjørkmann
Edel Bjørkmann
Regnskapsfører
Lene Mari Pedersen
Lene Mari Pedersen
Regnskapsfører
Christina Husøy
Christina Husøy
Regnskapsfører
Randi Larsen
Randi Larsen
Regnskapsfører
Kristine Fjeld
Kristine Fjeld
Regnskapsfører
Synnøve Bartnes Morgan
Synnøve Bartnes Morgan
Rådgiver/regnskapsfører
Hanne Skogsholm
Hanne Skogsholm
Regnskapsfører
Annika Karlsson
Annika Karlsson
Rådgiver/regnskapsfører

Trondheim

Geir Tokle
Geir Tokle
Daglig leder/Autorisert regnskapsfører
Marte Reistadbakk
Marte Reistadbakk
Autorisert regnskapsfører
Anette Folgerø
Anette Folgerø
Autorisert regnskapsfører
Geir Skjetne
Geir Skjetne
Autorisert regnskapsfører
Eli Hopstad
Eli Hopstad
Regnskapsfører
Randi Tokle
Randi Tokle
Autorisert regnskapsfører
Jahn Vikan
Jahn Vikan
Autorisert regnskapsfører