Aktuelt

Transaksjonskostnader mv

Et tilbakevendende tema er transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer.

Skattemessig behandling:

Etter hovedregelen er det ikke skattemessig fradrag for transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer mv.

Hvilke sammenheng kostnadene har i forhold til transaksjonen, vil være avgjørende for den skattemessige behandlingen.

 

 

Merverdiavgift:

Det vil normalt ikke være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader som pådras i forbindelse med kjøp og salg av aksjer . Dette vil f.eks. gjelde utgifter til meglerhonorar og juridisk bistand fra en advokat. Fra hovedregelen finnes en del enkeltunntak.

 

Vi viser til Telenordommen fra Høyesterett i 2015 hvor det er ytterligere forankret at man ikke får slike fradrag, og vi ser jevnlig at våre kunder står i problemstillinger som dette.

 

Les mer på http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/lignings-abc/kapitler/t/?mainchapter=215117&chapter=215117#x215117

Hvis det er aktuelt for din bedrift, ta gjerne kontakt med oss for nærmere rådgivning.