Statsbudsjettet 2018

Tirsdag 12. des ble statsbudsjettet vedtatt for 2018.

-Blant annet er skatt på alminnelig inntekt for bedrifter og privatpersoner satt ned fra 24% til 23 %.
-Et omstridt forslag er knyttet til skattlegging av diettgodtgjørelse fra 2018, her ser vi at vedtak er utsatt foreløpig.
-Maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra 30 000 i 2017 til 40 000 kr i 2018.