Nye krav til kassasystemer

Bokføringspliktige – nye krav til kassasystemer

Innføring av ny lov om kassasystemer  stiller nye krav til bedrifter i kontantsalgbransjen. Har du et bokføringspliktig selskap må du oppgradere eller kjøpe nye kassasystemer som er godkjent og utstyrt med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, må det nye kassasystemet være på plass fra 1. januar 2019.

Hvilke krav stilles til bedriftene i den nye kassasystemloven?

•  Fra og med 1. januar 2019 må kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring (se ovenfor).

•  Etter 1. januar 2019 kan bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem bli pålagt et overtredelsesgebyr av skatteetaten.

•  Det forventes ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i loven og forskriften.  Dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens og ikke kundens ansvar.

•  Det er leverandøren, ikke bedriften, som har plikt til å melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystemer bedriften bruker. Skattekontoret vil hente denne informasjonen fra systemleverandørenes kundelister. 

Unntak fra kravene

Enkelte virksomheter er unntatt fra kravet om å bruke kassasystem med produkterklæring:

•   Næringsdrivende med lav omsetning, det vil si mindre enn 50 000 kroner eks. mva. i løpet av et regnskapsår

•   Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, som for eksempel juletresalg eller salg fra fiskebil, såfremt ikke omsetningen eks. mva. overstiger 3 G (ca 270 000 kroner i 2015)

•   Drosjenæringen, som registrerer kontantomsetningen ved hjelp av taksameter

Kilde : www.skatteetaten.no