Aktuelt

Mellomregningskonto

Fra 7.10.2015 kom det nye regler for utbyttebeskatning og innstramming av uttak fra eget aksjeselskap.

Å låne midler fra selskapet er det etter aksjeloven ikke anledning til. Dersom du som aksjonær arbeider i selskapet skal det fortløpende innberettes uttak som lønn, forutsatt at størrelsen på uttakene står i forhold til din arbeidsinnsats i selskapet. Alternativet er å behandle uttak som utbytte med beskatning som kapitalinntekt.

Dersom skattekontoret avdekker en uoppgjort mellomregningskonto, vil de kunne omklassifisere dette og etter en konkret vurdering beskatte det enten som lønn eller ulovlig utbytte og en risikerer å bli ilagt tilleggsskatt.

 

Det nærmer seg årsslutt så vi anbefaler våre kunder å gjennomgå regnskapet med sin regnskapsfører for å avklare eventuelle mellomregningskonto å få gjort nødvendige innberetninger eller gjennomgang av låneavtaler før årskiftet.

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/lignings-abc/kapitler/l/?mainchapter=212321&chapter=212326#x212326