Økt effektivitet ved enkle kapitalforhøyelser

Fra mai 2018,  har autoriserte regnskapsførerfirma anledning til å bekrefte kapitalinnskudd, i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap eller ved senere kapitalutvidelser.

Tidligere har kun bankforetakene og revisorer hatt mulighet til dette. Nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte at pengene er mottatt av selskapet, i de tilfeller der kapitaltilførselen utelukkende skal gjøres opp med penger. Ved innskudd av andre eiendeler enn kontanter, eller ved gjeldskonvertering, skal fremdeles revisor avgi bekreftelse.

Hvis et aksjeselskap skal foreta emisjon ved overføring av penger, ligger muligheten åpen for et tettere samarbeid mellom regnskapsfører og eksisterende kunde, der man kan gjennomføre hele emisjonen uten å involvere andre aktører.

Ta gjerne kontakt hvis dette er aktuelt.